Jobb hos oss

Fra tidligere erfaring, så vet vi at det er noen få, men viktige kriterier når konsulenter velger arbeidsgiver. Det de ønsker er:

Tilgang til spennende kunder og prosjekter med moderne teknologi stack. Frihet til selv å kunne velge kunde og type oppdrag, ikke bli “plassert” av ledelsen.

Fleksibilitet, det å kunne jobbe mer eller mindre i perioder, det å selv kunne styre mer av sin tid og ikke «styres» av arbeidsgiver.

Trivelige og støttende kolleger, være endel av et sterkt faglig og sosialt miljø hvor alle respekterer hverandre

Attraktiv lønnspakke som gir høy uttelling når man jobber mye, kombinert med tryggheten av fast inntekt og gode forsikringsdekninger.


I Programmere as har vi en ansettelsesmodell, som gir en kombinasjon av en fastlønn og provisjon av fakturert. Denne er konstruert slik at du er sikret en minimumsinntekt om du er ledig i en periode, samtidig med at du får betydelig uttelling om du i perioder jobber mye. I tillegg har vi andre attraktive ordninger for kompetanseoppbygging og vi praktiserer prinsippet om overskuddsdeling.