Selv etter mange år i bransjen der man har fått lov til å prøve/feile med en rekke teknologier, er det alltid mer å lære i dette faget.

Har det siste året vært så heldig å få dykke dypere inn i nye ukjente områder/tech stacks.

Hadde vært artig med flere synspunkter og tilbakemeldinger underveis.

Har en foreløpig liste over temaer som i stor grad dreier seg rundt C#, Azure og programmering generelt.

  • API Testing
  • CosmosDB vs SQL server
  • Starte et open-source prosjekt
  • Azure B2B: Hva er egentlig external identities, entitlement management, Identity Protection, Access Reviews osv.
  • Erfaringer med automatisert UI-testing og tilfeller der mock-data er viktig.
  • Lære Bootstrap, igjen.
  • Er Repository pattern nyttig i SQL EF?
  • DPAPI i Azure AKS for OpenId Connect

Denne gangen er det om API testing


API testing

Slik vil jeg heretter teste APIer

Etter 13 år som konsulent hos forrige kunde, startet jeg i august 2021 på nytt oppdrag med et “greenfield” prosjekt. Domenet var kjent og systemet kunne gjøres fra bunnen av. Oppdraget innebar å lage et sett med nye APIer og en front end. Verktøykassen i den nye oppdraget:  .Net Core, C#,  Azure, Azure Devops, CosmosDb,…